Menu

Recenze Noventis, s.r.o.

 

Výroba léčiv pod kontrolou

 
Léky jako Febichol nebo Kinedryl, doplňky stravy, vitamíny, léčebná kosmetika – produkty zlínské farmaceutické společnosti NOVENTIS vám jistě nejsou neznámé. Díky moderním technologiím bude výroba této firmy od příštího roku propojena s informačním systémem tak, aby mohl být přesně kontrolován pohyb materiálových surovin a zajištěn on-line sběr dat z jednotlivých výrobních procesů. Projekt rozšíření a doplnění současného IS o systém řízení výroby je spolufinancován ze strukturálních fondů EU a jeho  generálním   dodavatelem   je   společnost   K-net,   která  zvítězila ve výběrovém řízení.

 

noventis foto

„Naším cílem bylo rozšíření informací získávaných jak před zahájením výrobního   procesu,  tak   on-line  v   průběhu  výroby,  dále  propojení  IS s vybranými technologickými zařízeními a zajištění automatického sběru technologických dat a dlouhodobé archivace hodnot v datovém skladu. Dalším přínosem bude zjednodušení a zpřehlednění výrobní dokumentace a zrychlení přístupu k technologickým datům. Okamžité i historické hodnoty archivovaných dat budou ihned dostupné z jakéhokoliv klientského počítače a zároveň bude zajištěna stabilita softwarových systémů včetně rychlé obnovy dat,“ popisuje očekávané přínosy poměrně rozsáhlého  projektu  Ing.  Vlastimil   Zálešák,   odborný  garant  projektu. Za  nejdůležitější  však  pokládá  zefektivnění  všech  činností  souvisejících s příjmem objednávky a její výrobou - přes příjem surovin a kontrolu jejich kvality až po vlastní výrobu a expedici.

Projekt běží od března 2011 do března 2012 a jeho hlavním úkolem je implementace nového výrobního systému spojená s obměnou celé serverové infrastruktury. „Základem dodávky bylo IBM řešení postavenéna technologii BladeCenter S, která integruje serverovou infrastrukturu a diskové pole. Softwarová  část infrastruktury obsahuje virtuální platfortmu od diskové pole. Softwarová část infrastruktury obsahuje virtuální platfortmu od společnosti VMware, zálohování, monitoring a systém elektronické pošty od společnosti IBM.

Vše jsme zvládli s naším subdodavatelem na místě bez významnějších problémů, protože šlo o technologie, se kterými již máme dlouhodobé zkušenosti,“ pochvaluje si hladký průběh realizace manažer zakázky Petr Nepustil.  Menší  komplikace  se  objevily  až  v  okamžiku převodu uživatelů do nové domény Active Directory a v souvislosti se změnou systému elektronické pošty na IBM Lotus Notes. Uživatelé totiž doposud používali poštovního  klienta  Microsoft  Outlook,  takže  šlo o velkou změnu v naučeném způsobu práce s e-maily.

V současnosti se realizace projektu přesunula do druhé fáze. „Byla dodána klientská zařízení umožňující nasazení nového výrobního systému a subdodavatel nyní pod naším dohledem usilovně pracuje na jeho vývoji. Větší část už je testována zákazníkem a zatím vše probíhá dle harmonogramu,“ přibližuje Petr Nepustil aktuální situaci.

Nové komplexní řešení IS ovlivní celý chod společnosti NOVENTIS. „Bude vyžadovat užší spolupráci všech zaměstnanců a současně jim poskytne informace potřebné pro činnost. Získají rychlejší přístup k údajům, které jsou nutné pro rozhodování při řízení jednotlivých úseků společnosti,“ shrnul Vlastimil Zálešák.

noventis foto2

Společnost  K-net   projekt   řídí   nejen  po  technologické, ale  také  po administrativní stránce, která souvisí především s finanční spoluúčastí EU. Na této zakázce prokazuje své schopnosti administrátora a integrátora rozsáhlých projektů, které vyžadují řízení většího počtu subdodavatelů.