Menu

Reference na městský úřad v Novém Městě na Moravě

 

Moderní technologie zrychlily Městskému úřadu v Novém Městě na Moravě přístup k informacím

Městský úřad v Novém Městě na Moravě rozhodně nepatří k technologicky zastaralým úřadům. V oblasti zavádění a využití nových Informačních technologií (IT) zaujímá přední místo mezi úřady v kraji Vysočina. Velmi dobrá orientace v oblasti IT umožňuje internímu týmu, tam kde je to možné, využívat i volně šiřitelný software (tzv. Open Source). Oddělení informatiky poskytuje také IT služby všem příspěvkovým organizacím v rámci města a stará se i o okolní obce.
 
NMNM-fotka
 

Přesto se i v rámci úřadu našel prostor pro zlepšení v oblasti výkonu hardwaru, síťové infrastruktury a zálohování. Poslední velký IT projekt řízený z Integrovaného operačního programu, se zabýval nejen zmíněnými oblastmi, ale v několika postupných krocích také virtualizací pracovních stanic, mobilním přístupem oprávněných uživatelů k datům úřadu z internetu, Portálem úředníka nebo také digitalizací. Cílem celého projektu byla nejen elektronizace agend a digitalizace dokumentů, ale také zajištění bezpečnější, rychlejší a lépe dostupné infrastruktury pro všechny uživatele.

ČÁST A

Ve výběrovém řízení na část A) veřejné zakázky, zvítězila společnost K-net Technical International Group, která na trhu s informačními technologiemi působí již od roku 1993. Součástí realizace byla dodávka a implementace nové serverové infrastruktury a nového diskového pole, jejímž výstupem bylo zvýšení výkonu pro poskytované aplikace úřadu. Navýšení rychlosti komunikace serverových prvků z 1Gbit/s na 10Gbit/s bylo řešeno dodávkou nového výkonného síťového přepínače. Další část celého řešení směřovala ke zvýšení bezpečnosti interní sítě úřadu dodávkou nového bezpečnostního řešení – dvojicí tzv. firewallů zapojených v režimu vysoké dostupnosti. Posledním infrastrukturním úkolem byla realizace nového zálohovacího řešení – dodávka a konfigurace zálohovacího SW. Zakázka byla ukončena a úspěšně předána v průběhu tří měsíců včetně akceptačních testů celého řešení a technické podpory po dobu udržitelnosti projektu.

Tento zásadní krok pocítili především uživatelé, kteří tak získali rychlejší přístup k informacím. V rámci projektu byla dodána mobilní klientská zařízení, která umožňují vzdálený přístup k datům úřadu. Většina těchto zařízení je určena novoměstským zastupitelům, kteří je využijí pro přípravu na zasedání zastupitelstva a pro přístup k některým aplikacím úřadu. Další důležitou skupinou uživatelů, která byla vybavena mobilními zařízeními, byli pracovníci úřadu, kteří potřebují přistupovat k aplikacím z terénu, případně z domu.

ČÁST B

Na implementaci nové infrastruktury plynule navázala realizace Portálu úředníka neboli komplexního systému pro řízení projektových agent. Portál je tvořen webovou aplikací s využitím responzivního designu pro zobrazení na různých zařízeních. Instalace proběhla do Open Source prostředí provozovaného na hardwaru, který byl nově pořízen. Prvním úkolem bylo nastavení řízení IT a non IT služeb (HelpDesk), což představovalo zejména tyto činnosti:

  • definování pravidel pro opakované činnosti, měření výkonnosti, kvality a efektivity služeb
  • řízení interních úkolů Městského úřadu (věcné oblasti, interní realizace, externí realizace)
  • jednotný systém sběru požadavků pro interní a externí pracovníky
  • přehledné a efektivní osobní, týmové, projektové a sdílené kalendáře

Cílovým stavem bylo řízení všech investičních záměrů města, ve vazbě na možnosti využití lidských zdrojů, kterými prostřednictvím zaměstnanců město disponuje a získání tak přesnějších informací k termínům a milníkům jednotlivých projektů.

ČÁST C

Třetí část projektu se zaměřila na digitalizaci dokumentace týkající se městských objektů. Dokumenty tak jsou rychleji dostupné pro všechny, kteří s nimi denně pracují. Jako první byly zveřejněny zajímavé ručně zpracované dokumenty z budovy radnice. Celkem projekt zahrnul 437 souborů o objemu 735 MB.

Hlavními znaky dalšího úspěšného IT projektu na radnici v Novém Městě byla včasná a precizní příprava samotného projektu i výběrového řízení. Již zmiňovaná erudice interního týmu se projevila i na vlastní realizaci projektu, která proběhla v naplánovaných termínech bez závad. „Mám radost, že důkladná příprava nese své ovoce a náš úřad je jedním z prvních, který má úspěšně dokončený, předaný a aktuálně už i vyúčtovaný projekt v rámci Výzvy IOP 22“, říká Zbyněk Grepl, vedoucí oddělení informatiky.