Menu

Reference na městský úřad v Uherském Brodě

 

Nadčasová technologie v Uherském Brodě

Městský úřad sedmnáctitisícového města díky moderním technologiím zefektivnil práci svých uživatelů a zrychlil přístup k informacím. Právě v dostupnosti informací prakticky odkudkoliv spatřuje jednu z mnoha výhod Ing. Vladimír Jochim, vedoucí oddělení informatiky: „Vedoucí pracovníci využívají vzdálený přístup a je jedno, zda se při tom nachází v kanceláři nebo například ve vlaku, jejich zařízení je připraveno k práci během 20 vteřin od zapnutí“.
 
UherskyBrod
 

Na začátku projektu byl cíl zefektivnit a zrychlit práci uživatelů a administrátorů, nahradit dosluhující hardwarové vybavení a aktualizovat nepodporovaný operační systém Windows XP. Řešení dále muselo splňovat tato tři kritéria: centralizovanou správu uživatelských pracovišť, úsporu energie a optimální finanční náročnost.

Městský úřad Uherský Brod již měl zavedenou virtualizaci serverové části infrastruktury, virtualizace desktopů byla logickým následným krokem. Prvotní informace o možných technologiích získali pracovníci oddělení informatiky na školeních, která absolvovali, dále prostřednic-tvím konference ISSS, a praktické zkušenosti pak při osobní návštěvě na úřadě v Novém Městě na Moravě.

Vedoucí oddělení informatiky Vladimír Jochim k tomu dodává: „Technologie virtualizace aplikací a desktopů byla na trhu několik let. Osobně jsem se o tuto technologii aktivně zajímal a viděl jsem, že by pro úřad mohla být přínosem, protože za stávajících podmínek bylo velmi náročné spravovat více než 100 pracovních stanic, které se nacházely na hranici životnosti. V době, kdy jsme o virtualizaci uvažo-vali, navíc vyšla výzva IOP 22, která tuto aktivitu podporovala, a kterou jsme také k tomuto účelu využili.“

K-net zvítězil ve veřejné soutěži a následně připravil detailní implementační projekt včetně časového harmonogramu, který byl městem přijat.

Před začátkem realizace celého projektu bylo nutné provést podrobnou analýzu stávajícího stavu. Společnost K-net ověřila koncepci řešení v oddělené části sítové infrastruktury města.

Vlastní realizace postupovala ve velmi dobré součinnosti IT oddělení města s realizačním týmem K-netu. V rámci implementace tým řešil i dílčí problémy, jako například neshody s kompatibilitou ovladačů, mapováním lokálních tiskáren, stabilitou některých aplikací a progra-mů. Žádná z těchto událostí však nenarušila závažným způsobem práci úřadu a termín předání. Souběžně proběhlo i zaškolení informatiků na produkty Citrix XenDesktop a terminály IGEL.

Spolu s virtualizací byla zavedena elektronizace oběhu a schvalování dokladů, kterou by nebylo možné technologicky na zastaralých PC provozovat. Financování celého projektu bylo usnadněno využitím výzvy IOP 22, která tuto aktivitu podporovala.

Výsledkem projektu je více než 100 revitalizovaných uživatelských pracovišť včetně obměny monitorů, nasazení tenkých klientů a dvou serverů pro provoz terminálového prostředí Citrix XenApp a virtuálních desktopů Citrix XenDesktop.

Z produktového portfolia Microsoft byla užita edice Office 2013 v multilicenční smlouvě. Centrální provoz si také vyžádal během půl roku rozšíření diskového úložiště.

Hlavní výhody zvoleného řešení shrnuje Vladimír Jochim následovně:

  • Centralizace řešení pro nás jakožto správce (například aplikace jsou instalovány pouze jednou a distribuovány terminálovým prostředím).
  • Úspora energie a zvýšení efektivity zaměstnanců, kdy je prostředí připraveno k práci během cca 15-20 vteřin od zapnutí.
  • Odezva aplikací a rychlost, s jakou celé prostředí funguje.

Uživatelé nejvíce ohodnotili nezávislost osobního nastavení svého prostředí na konkrétním pracovišti. Po přihlášení na kterémkoliv pracovišti úřadu či u sebe doma mají své nastavení a soubory k dispozici.